Edit Content
20 Đ. Huỳnh Thúc Kháng Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday16:00 – 04:00
(+84) 090 777 51 41
kims-tavern-vietnam-bar-girl-favicon

Kim’s Tavern – A place where people become lifelong friends!

Contact Kims Tavern Bar